Ellen Keyinstitutets
litteratursökning

Här har vi öppnat en effektiv väg att leta efter böcker. Inte länge bort än ett e-brev. Vi vänder oss till både privatpersoner och forskare. Inriktningen är att gräva upp svåråtkomlig litteratur och forskningsrapporter samt vetenskapliga tryck. Sökningarna är en av institutets uppgifter. Och vi är uthålliga och envisa. Välkommen med din sökning. Gärna via e-post: bokklippet@sverige.nu

Ett urval titlar antikvarisk litteratur i Alvastrasortimentet:

Alving, Barbro, Det kom aldrig i tidningen 50 kr
Dabrowski, Stina Möter sju kvinnor 80 kr
Holm, Ulla Karin, Hennes verk ska prisa henne 120 kr 
Key, Ellen, Kärleken och Äktenskapet 300 kr
Lindfors, Viveca Viveca...Viveca... 70 kr

Lindström, Ingegärd, Anna Maria Roos - inte bara Sörgården 185 kr
Terje, Ola och Yrlid, Rolf, Svenska diktarhem 90 kr
Thorell, Bengt, Heinrich Böll : den ömsinte utmanaren 90 kr
Wingren, Gustaf, Gamla vägar framåt 140 kr
Wittrock, Ulf, Ellen Keys väg från kristendom till livstro 300 kr

Några exempel på titlar antikvarisk litteratur ur Ellens pocket:

Gustafsson, Lars, Den lilla världen 50 kr
Kafka, Franz, Amerika 60 kr 
Lagerlöf, Selma, Mårbacka 40 kr
Leijon, Anna-Greta, Alla rosor ska inte tuktas! 40 kr
Lidman, Sara, Nabots sten 40 kr

Pagels, Elaine, De gnostiska evangelierna 40 kr
Rynell, Elisabeth Hohaj 40 kr
Sereny, Gitta Tyskt trauma 40 kr
Simon, Claude Vägen till Flandern 60 kr
Thorvall, Kerstin Thomas - en vecka i maj 60 kr

På fliken distribution finner du ett urval förlagsnya böcker.

Gör helst din antikvariska sökning via e-post: bokklippet@sverige.nu

Ta gärna, i ditt e-brev, med alla de uppgifter du har om den bok du söker; författare, titel, eventuell serie och helst tryckår.

Vi hör av oss i vändande e-post med ett prisförslag, och du själv ger klartecken innan den eftersökta boken expedieras.


sidan uppdaterades 2013-01-15
tillbaka upp
till indexsidan