Ellen Key
institutets
forskning

Ansvarig: direktor Hedda Jansson, 070 - 947 65 15
e-post: info@bildamening.nu

Vetenskaplig forskning är Ellen Keyinstitutets centrala uppgift. Forskarnätverket växer och omfattar i dagsläget 98 vetenskapspersoner. 

Institutet erbjuder alltid forskare att komma och arbeta i Ödeshögslokalen och på plats använda sig av institutets referensbibliotek. Vi odlar också kontakter och vetenskapliga tips i digital form.

Sedan 1 oktober 2012 driver EKI projektet Ellen Key : Creating a European Identity med stöd av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Hedda Jansson, Tiina Kinnunen och Tiziana Pironi leder projektet som syftar till en forskningsinitiering som kommer att presenteras hösten 2013.

Nyförvärv till institutets referensbibliotek, urval:

Av Ellen Key:
Allsegraren I Kvinnorna under världskriget 1918
Allsegraren II Framtidens ungdom 1924
En djupare syn på kriget 1916
Folkbildningsarbetet särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling : en återblick och några framtidsönskningar 1906
Från människosläktets barndom
1888
Individualism och socialism : några tankar om de få och de många 1901
Kärleken och Äktenskapet (Livslinjer I) 1911
"Missbrukad Kvinnokraft" och "Naturenliga arbetsområden för Kvinnan" 1896
Poetisk läsebok för barn (tillsammans med Anna Whitlock) 1887
Svensk eller Storsvensk Patriotism? 1899
Ungdomens förvildning och Kvinnornnas ansvar för ungdomen : Tvenne föredrag 1913

Ellen Key-relaterat:
Baader, Meike Sophia et al. (Hrsg.) Ellen Keys reformpedagogische Vision 2000 (gåva av Cornelia Kranig)
Banér, Anne (red.) Barn(s)kultur nytta eller nöje : barn, estetik och pedagogik 2008 (Gåva av centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet)
Cant, Minna Kritik av fröken Ellen Keys senaste inlägg i kvinnofrågan 1896
Cleve, Alma En protest med anledning av Ellen Keys föredrag i kvinnofrågan 1896

Dumrath O H, Spinoza 1908

Englund, Boel och Kåreland, Lena Rätten till ordet : en kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880-1920 2008 (Gåva av Lena Kåreland)

Helander, Karin (red.) Barnkultur i skilda världar 2006 (Gåva av centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet)
Helander, Karin (red.) Utsikter och insikter : barns kulturella liv 2008 (Gåva av centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet)
Idström, Ellen Misslyckad kvinnokraft 1896
IDUN

Larson, Hans Rousseau och Pestalozzi : i våra dagar pedagogiska brytningar : referat och reflexioner 1920
Leche-Löfgren Ellen Key : hennes liv och verk 1930
Lengborg, Thorbjörn Ellen Key och livsåskådningskampen : Skönhetens problematik ur religiösa, pedagogiska, sociala och individualistiska perspektiv  2005
Lengborn, Thorbjörn Ellen Key och skönheten 2002
Lengborg, Thorbjörn Fosterlandet, kärleken och Gud 1991
Lundgren, Britta & Martinsson, Lena (red.) Bestämma, benämna, betvivla : kulturvetenskapliga perspektiv på kön, sexualitet och politik 2001


Michelsen, Ellen Brev från Ellen Key 1907-1925 1952

Nathhorst, Mary T Strand Ellen Keys hem (ur Svenska hem i ord och bilder 1916, s 199 ff)

Nilson, Maria Att förhålla sig till moderniteten : en studie i Gertrud Liljas författarskap 2003 (Gåva av Ewa-Britt Nilson)
Norström, Vitalis Ellen Keys tredje rike : en studie över radikalismen 1902
Norström, Vitalis Radikalismen ännu en gång : en replik till Ellen Key, Allen Vannerius, Hjalmar Branting m.fl. 1903 
Nyblom, Helena I kvinnofrågan : embetet att vara husmoder, kvinnans kallelse 1896

Roos, Mathilda "Egoism" och "Lycksalighet" : Några tankar med anledning av fröken Ellen Keys artikel "En förklaring" i Svensk Tidskrift 1894

Roos, Mathilda Ett ord till fröken Ellen Key och till den svenska kvinnan 1896
Rönnholm, Tord Kunskapens kvinnor : sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden 1999


Sandström, Anna Modern romantik och etik (ur Dagny, häfte 15 och 16 1898)
Söderlind, Ingrid och Engwall, Kristina Var kommer barnen in? 2005 (Gåva av Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet)

Verdandi, I bandet
1888
Verdandi, XIV bandet
1903
Wikander, Ulla Kvinnoarbete i Europa 1789-1950 : Genus makt och arbetsdelning 2006
Wirsén, C D af Ellen Keys lifsåskådning och verksamhet som författarinna 1900

von Zweigbergk Hemma hos Carl Larssons 1969

Ågren, Maria (red.) Hans & hennes : genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid 2003

Ellen Key närstående:
Björkman, Jenny Vård för samhällets bästa 2001 (gåva)
Dahlberg, Folke Cartesiansk dykare 1948
Kåreland, Lena Gurli Linders barnbokskritik 1977 (gåva av författaren)

Aktuell forskning i urval:

(denna sammanställning är under arbete)

En ny informationsmöjlighet för forskare är också institutets årsglimtar med indexeringar och rapporter från pågående forskning samt texter under arbete. Institutets modernisering av Ellen Keys klassiker Från människosläktets barndom och den välkända men svåråtkomliga Skönhet för alla har slutförts. I dessa volymer finns årsglimtar från 2004 och 2005. Dessutom har Några tankar om yttrande och tryckfrihet färdigställts i bearbetad form. Där finns också årsglimten från 2006.


sidan uppdaterades 20012-10-26

tillbaka upp
till indexsidan