Ellen Keyinstitutets
årsglimtar

En ny infomöjlighet för forskare är institutets årsglimtar med indexeringar och exempel från pågående forskning samt texter under arbete.

Aktuell Veckans bok ligger alltid väl synlig på Internet, startsidan, www.eki.nu. Vi tar också gärna emot tips om vad som kan läggas ut som Veckas bok.

Institutets första årsglimtar, 2004 och 2005,  har länkats samman med texterna Människosläktets barndom respektive Skönhet för alla av Ellen Key i moderniserad språkdräkt. Årsglimten för 2006 återfinns i skriften Några tankar och yttrande- och tryckfrihet. 2007 års tillbakablick kommer som appendix i Individualism och socialism (beräknad utgivning 2009).


Veckans bok 2008, i urval:

Förbistringar och förklaringar
festskrift till Anders Piltz
Skåneförlaget 2008

Englund, Boel & Kåreland, Lena:
Rätten till ordet :
en kollektivbiografi över
skrivande stockholmskvinnor 1880-1920

Carlssons, 2008


Veckans bok 2007, i urval:

Gaskell Elizabeth (1810-1865):
Hustrur och döttrar : en vardagsberättelse
översättning av Gun-Britt Sundström
efterord av Åsa Arping.

Witt-Brattström, Ebba:
Dekadensens kön : Ola Hansson och Laura Marholm

Veckans bok 2006, i urval:

Ambjörnsson, Ronny:
Tal på Övralid 6 juli 2006

Veckans bok 2005, i urval:

Ekstrand, Gudrun:
Medeas vrede
och andra dumpade kvinnors kris och utveckling
Natur och kultur 2005.

Gerle, Elisabeth:
Mångkulturalism för vem?
Nya Doxa 1999.

Ney, Birgitta:
Reporter i rörelse
Lotten Ekman i dagspressen vid förra sekelskiftet
Nya Doxa 1999.

Veckans bok 2004, i urval:

Borg, Annika:
Kön och bibeltolkning
Uppsala universitet 2004
disputationen ägde rum i Uppsala 2005-01-17

Brodd, Birgitta:
Var Sveriges sak också kyrkans?
Svenska kyrkans utrikespolitiska aktivitet 1930-1945
En tidslägesorienterad analys
Norma 2004
doktorsavhandling i teologi, Uppsala universitet
disputationen ägde rum 2004-11-25

Gunneriusson Karlström, Märit:
Konsten att bli och förbli folklig
Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling 
i kampen på offentlighetens arena 1880-1945
doktorsavhandling, historia vid Uppsala universitet
disputationen ägde rum 2004-11-12 

Hoffmann, Christina:
Elias bok
Forum 2004

Jais-Nielsen, Eva:
Tidskriftsdesign
Ordfront 2004

Knutson, Ulrika:
Kvinnor på gränsen till genombrott
grupporträtt av tidevarvets kvinnor
Bonniers 2004

Schånberg, Ingela:
De dubbla budskapen
kvinnors bildning och utbildning i Sverige under 1800- och 1900-talen
Studentlitteratur 2004

Stahre, Ulrika:
Beundrad barbar : amasonen i västeuropeisk bildkultur 1789-1918.
Konst- och bildvetenskap,
disputationen ägde rum i Göteborg 2004-06-11.


sidan uppdaterades 2008-12-22

tillbaka upp
till indexsidan